Условия

Lorem Ipsum - это текст-"рыба", часто используемый в печати и вэб-дизайне. Lorem Ipsum является стандартной "рыбой" для текстов на латинице с начала XVI века. В то время некий безымянный печатник создал большую коллекцию размеров и форм шрифтов, используя Lorem Ipsum для распечатки образцов. Lorem Ipsum не только успешно пережил без заметных изменений пять веков, но и перешагнул в электронный дизайн. Его популяризации в новое время послужили публикация листов Letraset с образцами Lorem Ipsum в 60-х годах и, в более недавнее время, программы электронной вёрстки типа Aldus PageMaker, в шаблонах которых используется Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum - это текст-"рыба", часто используемый в печати и вэб-дизайне. Lorem Ipsum является стандартной "рыбой" для текстов на латинице с начала XVI века. В то время некий безымянный печатник создал большую коллекцию размеров и форм шрифтов, используя Lorem Ipsum для распечатки образцов. Lorem Ipsum не только успешно пережил без заметных изменений пять веков, но и перешагнул в электронный дизайн. Его популяризации в новое время послужили публикация листов Letraset с образцами Lorem Ipsum в 60-х годах и, в более недавнее время, программы электронной вёрстки типа Aldus PageMaker, в шаблонах которых используется Lorem Ipsum.

Восстановление пароля

После отправки формы, на указанную электронную почту вы получите ссылку для восстановления пароля, перейдя по которой вы сможете задать новый пароль

После регистрации вам на указанные электронную почту и номер телефона будет отправлен пароль для входа на сайт

Platforma pentru rezervarea gratuită a biletelor în orice direcție!

Termeni si condiții de utilizare

Definiții

 • În prezentul document Termeni și Condiții Generale (denumit în cele ce urmează „TCG”), sintagmele și termenii redactate cu caractere majuscule vor avea următorul înțeles: "Platformă virtuală", “Site”, „Expres.MD Service” sau „EMS” - platforma virtuală aflată în proprietatea și administrarea exclusivă a Administratorilor Platformei, ce poate fi accesată la adresa www.expres.md;
 • „Administratorul platformei” - "Web Factory Group" SRL - persoană juridică înregistrată la “Camera Înregistrării de Stat” Î.S. sub nr. 308234 din 31.03.2015 , având IDNO 1015600010563 și cont IBAN MD98VI022241100000034MDL deschis la B.C. “Victoriabank” S.A. Filiala Nr. 11 Chișinău, cu sediul social str. Albișoara 4, of 1205/1, ce administrează Expres.MD Service.
 • „Transportator” sau "Partener" - orice furnizor de servicii de transport, persoană fizică sau juridică, care prin raportul contractual încheiat cu Administratorul Platformei, este înscrisă pe platforma virtuală Expres.MD Service și are dreptul de a comunica informații privind obiectul său de activitate, cu titlu de oferte ferme adresate potențialilor Clienți, în scopul încheierii unor raporturi juridice noi născute exclusiv între Parteneri și Clienți;
 • „EMS Transport” - programul informatic de rezervări pus la dispoziția Web Factory Group SRL și accesibil prin intermediul Expres.MD Service , dezvoltat și administrat de societatea Expres.MD Service;
 • „Bilet de călătorie” - documentul fiscal emis de Parteneri, pentru care aceștia își asumă întreaga răspundere juridică în privința valabilității și conformității față de normele de drept obiectiv aplicabile. Acest document va fi remis Clienților, de către Transportatori, ca urmare a Confirmării comenzii. Biletul de călătorie reprezintă contractul de transport încheiat între Transportatori și Clienții al căror nume este înscris pe Biletul de călătorie, fiind aplicabil exclusiv curselor regulate;
 • „Voucher de călătorie” - asemeanea Biletului de călătorie, fără a fi document fiscal, va fi emis prin intermediul sistemului electronic EMS Transport, aplicabil de obicei curselor ocazionale;
 • „Client” - orice persoană fizică sau juridică, care prin utilizarea Expres.MD Service achiziționează serviciile ofertate prin intermediul platformei virtuale;
 • „Utilizator” - orice persoană fizică, care utilizează Expres.MD Service fără a achiziționa serviciile ofertate prin intermediul platformei virtuale;
 • „Confirmarea comenzii” - documentul emis de Administratorul platformei și recunoscut de Parteneri, care atestă efectuarea de către Client a plății reprezentând contravaloarea Biletelor de călătorie sau a Voucherelor de călătorie și dreptul de remitere a acestor documente de către Parteneri, către Client;
 • „Partener publicitar” - orice persoană fizică sau juridică, care prin raportul contractual încheiat cu unul dintre  Administratorul platformei este înscrisă pe plaforma virtuală Expres.MD Service , exclusiv în scopul înștiințării Utilizatorilor, Clienților și Partenerilor cu privire la produsele și/sau serviciile proprii pe care le promovează;

Obiectivele Expres.MD Service

 • Expres.MD Service are drept principal obiectiv informarea publicului călător despre oferta de transport public existentă pe piața Moldovenească și dezvoltarea unei legături permanente între Clienți și Parteneri, în scopul identificării celor mai bune soluții pentru transportul de persoane, prin derularea activității de intermediere.
 • Prin intermediul Expres.MD Service, Administratorul Platformei pune la dispoziția tuturor persoanelor fizice și/sau juridice interesate de transportul de persoane o platformă interactivă ce facilitează, în principal,  comunicarea dintre Parteneri și Clienți.
 • Expres.MD Service și/sau Administratorul platformei nu sunt furnizori de servicii de transport, întreaga răspundere pentru modul în care se efectuează serviciile de transport aparținând Transportatorilor.

Anularea sau reprogramarea călătoriei

 • Cu excepția în care Termenii și condițiile de călătorie, specifici traseului sau tarifului ales, impun alte reguli, Clientul poate solicita anularea sau modificarea Confirmarilor primite în următoarele condiții:
 • Reprogramarea călătoriei poate fi solicitată cu cel puțin 48 de ore înainte de data călătoriei, dar nu mai târziu de împlinirea a 30 de zile de la data Confirmării comenzii. Reprogramarea solicitată în aceste condiții va fi obținută fără costuri suplimentare în limita locurilor disponibile la momentul solicitării.
 • Anularea călătoriei poate fi solicitată cu cel puțin 72 de ore înainte de data călătoriei, dar nu mai târziu de împlinirea a 30 de zile de la data Confirmării comenzii. Anularea solicitată în aceste condiții va determina restituirea contravalorii Biletului sau Voucherului de călătorie. Restituirea se va face prin rambursarea sumei pe card-ul cu care s-a efectuat plata.
 • Solicitările de reprogramarea și anularea se fac exclusiv la adresa de email: rezervari@expres.md
 • În cazul în care Confirmarea comenzii s-a făcut cu mai puțin de 48 de ore anterior călătoriei, Clientul are dreptul de a solicita anularea călătoriei în prima oră (1 oră) de la Confirmarea comanzii. Anularea solicitată în aceste condiții va determina restituirea contravalorii Biletului sau Voucherului de călătorie.

Politica de confidențialitate

 • Ce informații colectăm?
  • Informațiile care le colectăm de la vizitatorii și utilizatorii site-ului nostru, sunt: destinațiile căutate pe site-ul nostru, adresa IP, datele de indetificare ale călătorilor, adresa de email si/sau telefonul, nume de utilizator și parola utilizatorilor, opinii despre călătoriile efectuate șu informațiile oferite despre cursele.
 • Cum colectăm informațiile?
  • Aceste informații le colectăm atunci când ni le oferiți prin completarea formularelor și când navigați site-ului nostru (adresa IP și destinațiile căutate).
 • Cum folosim informațiile?
  • Pentru ducerea la bun sfârșit a serviciilor de transport solicitate.
  • Datele sunt folosite la completarea documentelor necesare (voucher, factura, etc)
  • Datele de contact sunt furnizate Transportatorului, doar pentru contactarea și identificarea călătorilor cu ocazia călătoriei solicitate cu acesta.
  • Pentru îndeplinirea nevoilor de operare a platformei. 
   Acestea includ:
   • afișarea informațile de interes, personalizate;
   • verificarea identității atunci când vă autentificați pe site-ul nostru;
   • obținerea părerilor despre serviciile primite. La alegere, acestea pot fi publicate anonime sau sub identitatea autorului;
   • monitorizarea accesărilor pentru identificarea potențialelor activități fraudulente și asigurarea respectării termenilor și condițiilor de utilizare al site-ului;
  • Pentru alte activități pentru care ne dați consimțământul:
   • comunicări comerciale despre oferte care credem că vă interesează;
   • folosirea cookie-urilor pentru personalizarea reclamelor afișate;
  • Pentru alte activități cerute de legea R. Moldova.
 • Când și cui dezvăluim informațiile cu caracter personal?
  • În calitate de destinatari ai informațiilor, Transporatorii cu care urmează să călătoriți, vor primi datele dvs. imediat după solicitarea unei rezervări.
  • Potrivit normelor legale în vigoare, se vor oferi minimum de date necesare autorităților solicitante;
 • Cum asigurăm securitatea informațiilor?
  • Cominicarea informațiilor este protejată prin protocolul HTTPS;
  • Datele sunt stocate pe servere gestionate de noi, aflate în locații sigure;
  • Periodic se fac copii de siguranță;
  • Ștergem informațiile cu caracter personal dupa 12 luni de la ultima călătorie, și dacă nu aparțin unui cont de utilizator activ;
 • Cum puteți accesa informațiile dumneavoastra?
  • Atât datele personale cât și rezervările efectuate în sistem, le puțeti accesa din contul dvs. disponibil la https://transport.expres.md/myaccount .Tot aici puteți modifica datele personale.
  • Deasemenea puteți solicita portarea datelor ce le detinem despre dvs. într-un format structurat, blocarea de la procesare da datelor sau să retrageți consimțământul dat pentru anumite procesări. Aceste solicitări se primesc la confidentialitate@expres.md
 • Folosirea cookie-urilor
  • Pentru personalizarea conținutului site-ului, folosim bucăți mici de informații ce rămân pe calculator, pentru a vă identifica la următoarea vizită, numite "cookies". Mai multe informatii despre ce sunt acestea găsiți aici: cookies.apti.ro
  • Prin accesarea Expres.MD Service , Utilizatorii, Clienții și Partenerii își exprimă acordul cu privire la folosirea modulelor „cookies” și comunicarea informațiilor de interacțiune cu platforma virtuală către Partenerii publicitari actuali sau potențiali.
 • Cât timp păstrăm aceste informații?
  • Pentru limitarea riscului de scurgere a informațiilor, vom șterge informațiile cu caracter personal, dacă nu aparțin unui cont de utilizator activ, după 12 luni de la ultima călătorie.
  • Anularea contului și ștergerea informațiilor poate fi solicitată oricând, în scris, la confidentialitate@expres.md. În acest caz, după anularea contului, este posibil să păstrăm anumite date care sunt necesare intereselor legitime ale afacerii, cum ar fi respectarea legii, prevenirea fraudelor, păstrarea documentelor fiscale, rezolvarea disputelor, sau asigurarea respectării termenilor și condițiilor prezenți.

Declinări de răspundere

 • Administratorul platformei Expres.MD Service își declină orice răspundere juridică derivată din activitățile ce constituie obiectul de activitate specific Transportatorilor sau Partenerilor publicitari.
 • Administratorul platformei Expres.MD Service își declină orice răspundere juridică derivată din incorecta analiză, interpretare, asimilare și folosire în orice scop a informațiilor publicate și disponibile pe platforma virtuală.

Drepturile de autor

 • Conținutul site-ului, integral şi/sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale, fără acceptul scris prealabil al Administratorului acesteia.
 • Conținutul Expres.MD Service incluzând în special, dar nu exclusiv, textele redactate, fotografiile, emblemele, mărcile, pictogramele, sistemele informatice și structura acestora, se bucură de protecția legislației privind drepturile de autor.
 • Utilizatorii, Clienții, Partenerii și Partenerii publicitari cunosc și acceptă expres faptul că toate informațiile publicate și disponibile pe platforma virtuală Expres.MD Service se află sub incidența legislației privind drepturile de autor. Pe cale de consecință, folosirea informațiilor publicate și disponibile pe platforma virtuală Expres.MD Service este circumscrisă obținerii acordului prealabil al titularilor drepturilor de autor, astfel cum sunt aceștia identificați prin raportare la prezentul TCG.

Forța majoră

 • Forța majoră exonerează părțile de răspundere, total sau parțial, în cazul neexecutării totale sau parțiale, ori a executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul TCG.
 • Sunt considerate cazuri de forță majoră orice evenimente imprevizibile și insurmontabile, independente de culpa părții care le invocă și care fac obligațiile acestei părți imposibil de executat.
 • Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica cealaltă parte în termen de 2 (două) zile de la apariția cazului de forță majoră și de a lua toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui, în caz contrar nebeneficiind de efectele exoneratorii de răspundere ale acestuia.
 • Partea care invocă forța majoră are obligația ca după încetarea acesteia să-și reia îndeplinirea obligațiilor decurgând din prezentul TCG.
 • Dispozițiile referitoare la forța majoră se aplică în mod corespunzător și în privința cazului fortuit.

Legislația aplicabilă

 • Raporturile juridice născute în temeiul prezentului TCG sunt supuse normelor în vigoare potrivit legislației.
 • Eventualele litigii, nesoluționate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre judecată instanțelor competente potrivit dreptului comun.

Natura juridică și modificările TCG

 • Prezentul TCG are natura juridică a unui contract sub semnătură privată.
 • Prezentul TCG poate fi completat sau modificat în orice moment, fără notificare prealabilă.

TCG v1 valabil din 23 Februarie 2019